Med gruppens sjätte hydraulikföretag, det nybildade norska Hyd Partner, fortsätter Volito Automation sin nordiska expansion. Satsningen innebär stora tillväxtmöjligheter och en breddning av gruppens erbjudande.

volitobild2

Volito Automation har målsättningen att bli marknadsledande inom hydraulik i Norden. Genom starten av Hyd Partner är gruppen nu representerad i Sverige, Finland och Norge. Lanseringen av Hyd Partner följer en modell som prövats i Sverige med bra resultat.

– Etableringen av Hyd Partner följer den plan vi har haft sedan starten av Volito Automation säger Thomas Larsson, vd för Volito Automation. Vi delar ägarskap och verksamhetsidé med företagens grundare, ett betydande skäl till våra framgångar, och själva grunden till vår gemensamma motivation.

Volito Automation startar norska Hyd Partner tillsammans med Bent Hildre och Thor-Erik Varsla. Båda kommer från Danfoss i Norge, och har gedigen kunskap inom hydraulik för offshore-verksamhet.

– Den norska hydraulikmarknaden består till 85 % av uppdrag för marine/offshore relaterad verksamhet, säger Thomas Larsson. Det norska kunnandet är högt värderat världen över, och stora delar av marknaden är exportuppdrag. För Volito Automation innebär det stora tillväxtmöjligheter och samtidigt en breddning av vår kompetens, en styrka för gruppen som helhet.

Sedan i augusti finns Hyd Partner på plats med kontor, verkstad, lager och servicemöjligheter. Inledningsvis har företaget tecknat samarbetsavtal med strategiska partners, samt inlett marknadsbearbetning och rekrytering.

– Vi planerar att anställa ytterligare 4–5 personer före årsskiftet, säger Thomas Larsson. Vår målsättning är att Hyd Partner ska vara en aktör bland de 5 största inom hydraulik i Norge när vi når 2017.

Volito Automation förvärvar och startar företag inom industriell, mobil och marin hydraulik med ambitionen att bli marknadsledande i Norden. Bolagen i gruppen vilar på en värdegrund av framförhållning, långsiktig organisk tillväxt och starka relationer till både kunder och leverantörer. Bakom satsningarna står investmentföretaget Volito AB.
För mer information:

Thomas Larsson, VD Volito Automation
thomas.larsson@volitoautomation.se
+46 8 531 99 901 (direkt)
+46 70 329 26 01 (mobil)
www.volitoautomation.se
www.hydpartner.no
www.volito.se