En starkt partner

Hydraulik bild
Hydraulik bild
Om du handplockar Nordens klokaste entreprenörer inom industriell automation till en och samma koncern. Och låter dem driva och utveckla gruppens olika verksamheter så som de finner bäst. Då får du en sammanslutning av individuellt starka företag, alla med stora ambitioner, höga mål och en unik förståelse för sina kunder. Så enkel är idén bakom Volito Automation.

Sedan starten 2010 förvärvar och startar Volito Automation företag inom industriell automation. Under 2015 inledde Volito Automation en omorganisation till två affärssegment, MRO och OEM, med syftet att nå̊ effektivare resursfördelning och större utvecklingsmöjligheter. Omorganisationen är genomförd i Sverige och Finland med positivt resultat. OEM-segmentet bestå̊r av HydX och Hydro Swede som fusionerats under det gemensamma namnet HydX. MRO-segmentet består av HydSupply, Hydratech och PF Hydraulik, som slagits samman under namnet HydSupply samt av HINDAB som förvärvades i november 2016. Vi befinner oss nu i en stark tillväxtfas och är redo för vidare expansion. Idag består gruppen av fem företag med etableringar i Sverige, Norge och Finland.

Vi har valt att bygga koncernen underifrån med utgångspunkt i sådant som är självklart när du frågar kunderna vad de vill ha: De bästa lösningarna, stort engagemang, bra service, insikt i kundens utmaningar, flexibilitet och snabba beslut.

Vi väljer med omsorg ut partners, delägare och entreprenörer som ser vikten av sådana kvaliteter. Som delar våra värderingar om långsiktighet, kvalitet och bra relationer. Och som är redo att starta och utveckla det bästa företag de någonsin arbetat på.

Det är vår övertygelse att människor driver företag, inte tvärtom. Därför är medarbetarna i våra dotterföretag Nordens mest erfarna och erkänt skickligaste inom sina områden.

Volito Automations dotterföretag är alla lokalt rotade, med egna medarbetare, egna kunder, egna affärsidéer, egna affärsområden, eget specialistkunnande och egna resultaträkningar. Inom gruppen samarbetar vi och stödjer varandra, såväl i dagliga projekt som i det långsiktiga strategiarbetet. Bakom våra satsningar står investmentföretaget Volito. Gruppen har en stark position på marknaden och erbjuder en dynamisk utvecklingsmiljö.

Sedan starten har gensvaret från marknaden, från kunder och från leverantörer varit enormt. Gruppens mål är att bli marknadsledande i Norden med en organisation som är heltäckande till geografi och till utbud. Det är vår avsikt att fortsätta bygga en miljö där eldsjälar har utrymme att brinna. Så att fler goda idéer kan få liv, växa och bli lönsamma.

Hydx
Hydsupply

Följ oss

Skeppsbron 3
211 20 Malmö
Sverige

040-660 30 00

040-660 30 29