Bli leverantör

hydraulik bild

Vi söker leverantörer som delar vår filosofi

Som leverantör till Volito Automation och gruppens dotterföretag är du en avgörande faktor för vår arbetsmiljö och för våra möjligheter att erbjuda hög kvalitet. Att sträva efter goda och långsiktiga relationer med kunder, partners och leverantörer är en prioriterad del av vår affärsstrategi och av vår företagskultur.

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med kvalificerade leverantörer, dels för produkter och tjänster som är direkt relaterade till vår kärnverksamhet, och dels för tjänster som rör allting runt omkring, som kontor, administration och transporter.

 

Om du är intresserad av att lämna anbud på varor och tjänster ställer vi följande grundkrav:

  • Vi vill att alla avtal som vänder sig till såväl moderbolaget som till våra dotterföretag upphandlas centralt med Volito Automation.
  • Vi förväntar oss att din verksamhet ställer grundläggande krav motsvarande våra egna gällande till exempel arbetsmiljö, säkerhet och miljö.
  • Vi vill att du redogör för det löpande kvalitetsarbetet i din verksamhet, antingen genom gällande ISO-certifieringar, eller genom motsvarande system.
  • Vi önskar en tydlig beskrivning av hur ditt företag hanterar inköp, försäljning och reklamationer, så att vi i vår tur kan redogöra för dessa gentemot våra kunder.
  • Vi önskar att tidpunkter och nivåer för förestående prisjusteringar specificeras tydligt i samband med avtalsteckning.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har förslag på samarbete du tror kan vara till nytta för Volito Automation.

För allmänna frågor, deltagande i upphandlingar eller anbud på produkter och tjänster, ta kontakt med:

VD Johan Frithiof
johan.frithiof@volitoautomation.se

Hydx
Hydsupply

Följ oss

Skeppsbron 3
211 20 Malmö
Sverige

040-660 30 00

040-660 30 29