HydX AB etablerades i oktober 2009. Verksamheten består av försäljning, konstruktion och produktion av hydrauliksystem till en bred flora av applikationer inom mobila, industriella och marina utrustningar. Företaget besitter, förutom en gedigen kunskap inom hydraulik, en unik kompetens inom oljesmörjsystem. Oljesmörjsystem används för så kallade hydrostatiska lager på roterande utrustningar inom tung industri.

HydX är bland annat involverade i framtagandet av den hydrostatiska lagerfunktionen till det som kommer att bli världens största spegelteleskop. Teleskopet kommer att placeras på berget Mauna Kea i Hawaii. Man kommer att kunna se 13 miljarder ljusår ut i rymden och förhoppningen är att upptäcka liv i vår egen eller i någon annan galax. HydX har i dag tjugo medarbetare i Ystad och fyra i Göteborg. Omsättningstillväxten har i snitt varit 16 Mkr per år och kommer att landa på cirka 80 Mkr 2014 – med god lönsamhet. I dag företaget en exportandel på ca 50 % och är ett av Nordens mest konkurrenskraftiga och innovativa hydraulikföretag.

Juryns motivering: Årets vinnare av Tillväxtpriset har på kort tid byggts upp från grunden och haft en imponerande utveckling i såväl antalet anställda som omsättning och resultat. Man har lagt sig i framkant i en ytterst konkurrensutsatt bransch. Målmedvetet trodde man på sin idé och med sin produktutveckling, kvalitet och innovation levererar man idag produkter runt om i världen till imponerande projekt där Ystad sätts på kartan.